صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۰۶,۰۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۵۹۳,۹۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸۵,۴۴۴,۱۹۴,۵۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱۹,۳۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱۶,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱۶,۳۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۴۱۹,۳۷۹ ۴۱۶,۳۶۱ ۴۱۶,۳۶۱ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۱,۵۰۰ ۱,۸۷۳,۷۰۱ ۱,۴۰۶,۰۹۹ ۵۸۵,۴۴۴,۱۹۴,۵۹۰
  ۲ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۴۱۸,۳۹۶ ۴۱۵,۳۹۰ ۴۱۵,۳۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۲,۴۰۰ ۱,۸۷۲,۲۰۱ ۱,۴۰۷,۵۹۹ ۵۸۴,۷۰۲,۹۰۹,۹۵۹
  ۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۴۱۳,۶۵۱ ۴۱۰,۶۸۵ ۴۱۰,۶۸۵ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۸۰۱ ۱,۴۰۹,۹۹۹ ۵۷۹,۰۶۵,۲۷۲,۵۶۰
  ۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۴۱۰,۴۹۶ ۴۰۷,۵۵۰ ۴۰۷,۵۵۰ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۸۰۱ ۱,۴۰۹,۹۹۹ ۵۷۴,۶۴۴,۴۳۲,۹۶۶
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۴۱۶,۷۳۶ ۴۱۳,۷۴۷ ۴۱۳,۷۴۷ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۸۰۱ ۱,۴۰۹,۹۹۹ ۵۸۳,۳۸۳,۳۰۸,۳۳۷
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۴۱۶,۷۸۵ ۴۱۳,۷۹۶ ۴۱۳,۷۹۶ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۲۰۰ ۱,۸۶۹,۸۰۱ ۱,۴۰۹,۹۹۹ ۵۸۳,۴۵۱,۶۳۱,۹۸۶
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۴۱۶,۶۰۷ ۴۱۳,۶۱۸ ۴۱۳,۶۱۸ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۶۰۱ ۱,۴۱۰,۱۹۹ ۵۸۳,۲۸۴,۳۵۶,۹۶۸
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۴۲۰,۶۷۳ ۴۱۷,۶۵۷ ۴۱۷,۶۵۷ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۶۰۱ ۱,۴۱۰,۱۹۹ ۵۸۸,۹۷۹,۴۶۶,۸۳۹
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۴۲۰,۸۰۹ ۴۱۷,۷۹۰ ۴۱۷,۷۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۶۰۱ ۱,۴۱۰,۱۹۹ ۵۸۹,۱۶۷,۵۹۷,۲۰۱
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۴۲۵,۱۷۷ ۴۲۲,۱۲۸ ۴۲۲,۱۲۸ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۶۰۱ ۱,۴۱۰,۱۹۹ ۵۹۵,۲۸۴,۱۸۰,۹۵۲
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۴۲۵,۲۳۲ ۴۲۲,۱۸۳ ۴۲۲,۱۸۳ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۶۰۱ ۱,۴۱۰,۱۹۹ ۵۹۵,۳۶۲,۶۹۹,۶۲۴
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۴۲۴,۵۹۳ ۴۲۱,۵۴۸ ۴۲۱,۵۴۸ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۶۰۱ ۱,۴۱۰,۱۹۹ ۵۹۴,۴۶۷,۱۱۸,۹۱۲
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۴۲۴,۶۳۰ ۴۲۱,۵۸۵ ۴۲۱,۵۸۵ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۶۰۱ ۱,۴۱۰,۱۹۹ ۵۹۴,۵۱۹,۳۰۶,۵۵۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۴۲۴,۵۵۳ ۴۲۱,۵۰۹ ۴۲۱,۵۰۹ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۲,۱۷۱ ۱,۸۶۹,۶۰۱ ۱,۴۱۰,۱۹۹ ۵۹۴,۴۱۱,۷۱۶,۲۴۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۴۲۵,۳۵۸ ۴۲۲,۳۱۴ ۴۲۲,۳۱۴ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۷,۴۳۰ ۱,۴۱۲,۳۷۰ ۵۹۶,۴۶۴,۲۹۳,۱۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۴۲۴,۳۸۵ ۴۲۱,۳۴۹ ۴۲۱,۳۴۹ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۱,۱۰۰ ۱,۸۶۷,۴۳۰ ۱,۴۱۲,۳۷۰ ۵۹۵,۱۰۰,۹۲۲,۴۴۴
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۴۲۳,۶۹۵ ۴۲۰,۶۶۶ ۴۲۰,۶۶۶ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۶,۳۳۰ ۱,۴۱۳,۴۷۰ ۵۹۴,۵۹۸,۷۰۳,۱۵۶
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۴۲۵,۷۲۶ ۴۲۲,۶۸۶ ۴۲۲,۶۸۶ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۶,۳۳۰ ۱,۴۱۳,۴۷۰ ۵۹۷,۴۵۴,۰۷۳,۱۹۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۴۲۱,۲۱۴ ۴۱۸,۲۰۵ ۴۱۸,۲۰۵ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۶۶,۳۳۰ ۱,۴۱۳,۴۷۰ ۵۹۱,۱۲۰,۴۶۷,۶۶۴
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۴۲۱,۲۴۶ ۴۱۸,۲۳۷ ۴۱۸,۲۳۷ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۳۱ ۱,۸۶۶,۳۳۰ ۱,۴۱۳,۴۷۰ ۵۹۱,۱۶۵,۶۱۲,۱۶۱
  مشاهده همه